Nom empresa

Persona de cotacto

Direcció

Població

Els pares

Fax

Activitat empresa

Codi Postal

Província

Telèfon

Correu electrònic

Observacions

He llegit i accepto les clàusules de la protecció de dades.

De conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999, l' 13 de desembre, Protecció de dades de caràcter personal de Carter, llegir l'informe de totes les dades s'inclouran en un fitxer la titularitat del qual correspon a Cortina Borja Riestra amb ID: 10882436-D, amb la finalitat de gestionar les dades de contacte i poder respondre a les consultes realitzades a través d'aquest formulari web. Podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions que preveu la normativa vigent, mitjançant comunicació remesa a la següent adreça de correu elèctric: info@elpalaciogijon.com.

Contacte

Restaurant El palau

Plaça del Maquir, 3.

33201 Gijón. Asturias.

Telèfon 985 34 13 68

Correu electrònic: info@elpalaciogijon.com